Presťahovaný už v novom :)

.

Presťahovaný na novej adrese, v krásnych priestoroch s novým tovarom...

Nám. SNP 12, Banská Bystrica

...denne sa na Vás tešíme:

                                         Pondelok :                   10:00 - 18:00 hod

                                         Utorok - Piatok:            09:00 - 18:00 hod.

                                         Sobota:                        09:00 - 12:00 hod.