Spracovanie osobných údajov

Zaškrtnutím políčka Súhlasím, dávate dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom 8/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o ochrane osobných údajov spoločnosti Horská Mánia s. r. o., Matuškova 192/42, 976 31 Vlkanová (ďalej iba spoločnosť) a to v rozsahu:

  • meno a priezvisko,
  • e-mailová adresa ,

za účelom obchodných aktivít spoločnosti týkajúcich sa jej výrobkov a služieb po dobu nevyhnutne potrebnú. Súhlas s uchovávaním a spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu musí byť vykonané písomne.