Reklamačný formulár

Reklamačný formulár


Internetového obchodu www.horskamania.sk


Adresa pre komunikáciu:  HORSKÁ MÁNIA s.r.o., Janka Kráľa 4, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika

Zákazník

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba

Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:

Názov:

Dátum zakúpenia:

Príslušenstvo:

Popis Závady:

 

______________________________________________________________________________

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:

□Výmena tovaru     □ Oprava tovaru □      Vrátenie peňazí     □  Zľava z kúpnej ceny  □Iné..............................................................

V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

..........................................................................................................................


V .................................... dňa: …………………                                       

 

............................................

Podpis zákazníka     

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR na stiahnutie TU